Hamnfestivalen, den stora hamnfestivalen i Hamburg

8 - 10 maj 2020 - Avbruten