Holländska Ice Sculpture Festival

15 december 2018 - 3 mars 2019