Setmana medeltida festivalen och St Jordi

17 - 19 april och 23 - 26 april 2020 (två helger)