Holländska Ice Sculpture Festival

14 december 2021 - 6 mars 2022