Holländska Ice Sculpture Festival

17 december 2022 - 5 mars 2023