Holländska Ice Sculpture Festival

14 december 2019 - 1 mars 2020