På grund av Covid-19-pandemin kan evenemanget skjutas upp.

Kom tillbaka på arrangörens webbplats närmare evenemanget.