Les Fogueres de Sant Joan

En eldig festival i Spanien - den största är i Alicante.