Karthagerna och romarnas festival

16 – 25 september 2022, i Cartagena, Spanien