Viti Loire vin och mat festival i Tours, Frankrike

juni 2021

På grund av Covid-19-pandemin kan evenemanget skjutas upp och till och med avbrytas.

Kom tillbaka på arrangörens webbplats närmare evenemanget.