Största vinfest i världen - Durkheims Wurstmarkt

6 - 10 och 13 - 16 September 2019